fbpx
Logo

Làm sao để phân quyền trong wordpress? Các plugin phân quyền 2024

Theo dõi Miko Tech trên Google News

Tại sao bạn cần phải nắm rõ về phân quyền trong WordPress? Nếu website của bạn có nhiều thành viên thì bạn cần phải biết cách phân quyền để quản lý hiệu quả hơn. Vậy làm sao để phân quyền trong WordPress? Các plugin phân quyền 2024 mà bạn cần biết.

Thông qua bài viết này, Miko Tech sẽ mang đến bạn thông tin về các quyền hạn của người dùng trong WordPress, chi tiết về quyền hạn của từng cấp người dùng trong WordPress, cách tạo và phân quyền, cách xóa user và các plugin phân quyền 2024.

Các quyền hạn của người dùng trong WordPress

Quyền hạn người dùng là yếu tố quan trọng cần nắm để phân quyền trong WordPress hiệu quả.
Quyền hạn người dùng là yếu tố quan trọng cần nắm để phân quyền trong WordPress hiệu quả.

Trước khi bắt đầu tạo user và phân quyền trong WordPress, bạn cần hiểu rõ về Roles (vai trò/ quyền hạn) của người dùng trong WordPress để phân quyền cho đúng.

Việc đặt đúng role trong WordPress sẽ giúp bạn tránh được những trường hợp bị truy cập hay bị thay đổi vào những nơi bạn không mong muốn. Trong WordPress, bạn có thể phân quyền người dùng với 5 roles như sau:

 • Administrator
 • Editor
 • Author
 • Contributor
 • Subscriber
QuyềnAdministratorEditorAuthorContributorSubcriber
Posts (Bài viết)Full controlFull controlAdd, edit, publish, delete ownAdd, edit, delete ownNo control
Pages (Trang)Full controlFull controlNo controlNo controlNo control
Upload files (tải tệp lên)Full controlFull controlFull controlNo controlNo control
Moderate comments (kiểm duyệt bình luận)Full controlFull controlNo controlNo controlNo control
PluginsFull controlNo controlNo controlNo controlNo control
Themes (giao diện)Full controlNo controlNo controlNo controlNo control
Users (Thành viên)Full controlEdit ownEdit ownEdit ownEdit own
Settings (Cài đặt)Full controlNo controlNo controlNo controlNo control
Bảng phân quyền trong WordPress

Sau đây sẽ là chú thích nghĩa một số từ trong bảng trên:

 • Full control: Toàn quyền
 • No control: Không có quyền
 • Edit own: Chỉnh sửa thông tin của chính người dùng đó
 • Add, edit, publish, delete own: Thêm, sửa, xuất bản, xóa bài viết của chính người dùng đó.

Administrator

Administrator (quản trị viên) là người có phân quyền cao nhất. Đây là quyền mà bạn được gán khi bạn cài đặt WordPress. Bạn là quản trị viên nên bạn có khả năng can thiệp vào mọi thứ của website từ cài đặt cho đến thiết lập.

Nếu để cấp quyền này cho một ai thì bạn cần phải thật sự cẩn thận. Bên cạnh đó, administrator chính là người có quyền tạo mới, sửa và xóa các user khác (kể cả administrator ngang cấp).

Quyền của Administrator:

 • Posts: Toàn quyền – thêm, sửa, xuất bản, xóa.
 • Pages: Toàn quyền – thêm, sửa, xuất bản, xóa.
 • Comments moderation: Toàn quyền.
 • Plugins: Toàn quyền – thêm, sửa, xóa.
 • Themes: Toàn quyền – thêm, sửa, xóa.
 • Users: Toàn quyền – thêm, sửa, xóa
 • WordPress settings: Toàn quyền.

Editor

Editor (biên tập viên) là người có phân quyền cao nhất đối với nội dung trên website. Editor có quyền thêm, sửa, xuất bản hay xóa bất kỳ bài viết nào (kể cả của người khác).

Bên cạnh đó, editor còn có quyền đối với các bình luận trên website như sửa, phê duyệt và xóa bình luận.

Hơn thế, editor còn có quyền xem các bài viết ở chế độ riêng tư (private) và có được quyền can thiệp sâu hơn vào cấu trúc nội dung. Tuy nhiên, editor không có quyền vào khu vực cài đặt (settings), giao diện (theme) và plugin.

Với mức quyền cấp cao như vậy thì bạn hãy chỉ cấp quyền này cho người mà bạn thực sự tin tưởng nhé!

Quyền của Editor:

 • Posts: Toàn quyền – thêm, sửa, xuất bản, xóa.
 • Pages: Toàn quyền – thêm, sửa, xuất bản, xóa.
 • Comments moderation: Toàn quyền
 • Plugins: Không có quyền.
 • Themes: Không có quyền.
 • Users: Edit own – tự sửa trang cá nhân của chính biên tập viên.
 • WordPress settings: Không có quyền.

Author

Author (tác giả) là người chỉ có phân quyền với nội dung mà tác giả tạo ra. Tuy nhiên, khác với contributor, author có quyền tải ảnh và các nội dung khác thuộc nhóm Media. Author có quyền cao hơn hẳn contributor.

Ngoài ra, họ còn có quyền xuất bản bài viết ngay và không phải thông qua review. Họ cũng có quyền xóa bất kỳ bài viết, nội dung, hình ảnh mà họ đã tải lên.

Quyền của Author:

 • Posts: Toàn quyền trên chính bài viết của họ – thêm, sửa, xuất bản, xóa.
 • Pages: Không có quyền.
 • Comments moderation: Không có quyền.
 • Plugins: Không có quyền.
 • Themes: Không có quyền.
 • Users: Partial control – chỉ sửa trang cá nhân của chính họ.
 • WordPress settings: Không có quyền.

Contributor

Nếu bạn chưa hoàn toàn tin tưởng một người viết bài trên website của bạn thì contributor là quyền cấp lý tưởng. Tại sao lại thế? Bởi vì contributor (cộng tác viên) theo mặc định thì người có phân quyền này chỉ được quyền chỉnh sửa và xóa bài viết của chính mình.

Bên cạnh đó, họ không có quyền tải ảnh hoặc bất kỳ nội dung nào từ Media trên website. Họ cũng không có quyền xuất bản bài viết ngay mà phải được qua review của người ở nhóm phân quyền cao hơn. Nếu bài viết đã xuất bản rồi thì cộng tác viên không có quyền xóa.

Quyền của contributor:

 • Posts: Quản lý một phần – thêm, sửa, xóa.
 • Pages: Không có quyền.
 • Comments moderation: Không có quyền.
 • Plugins: Không có quyền.
 • Themes: Không có quyền.
 • Users: Partial control (quản lý một phần) – chỉ sửa trang cá nhân của chính họ.
 • WordPress settings: Không có quyền

Subcriber

Subcriber (thành viên đăng ký) chỉ có quyền quản lý trang cá nhân của họ và là quyền thấp nhất. Họ chỉ được quyền chỉnh sửa trang cá nhân của chính họ mà không được phép tạo, sửa hay xóa nội dung trên website.

Nếu phân quyền của subcriber thấp đến thế thì lợi ích của họ là gì? Họ sẽ được lợi khi là thành viên đăng ký trong trường hợp website hạn chế nội dung một số trang mà chỉ có người đăng ký mới xem được, còn những người bình thường khác thì không xem được.

Ngoài ra, khi người này thường xuyên bình luận thì họ không cần điền thông tin khi họ là subcriber.

Quyền của subscriber:

 • Posts: Không có quyền.
 • Pages: Không có quyền.
 • Comments moderation: Không có quyền.
 • Plugins: Không có quyền.
 • Themes: Không có quyền.
 • Users: Partial control – chỉ sửa trang cá nhân (thông tin cá nhân) của chính họ.
 • WordPress settings: Không có quyền.

Lưu ý:

 • No role for this site: Đây là phân quyền mà bạn không cho phép người dùng làm gì nhưng vẫn giữ tài khoản lại.
 • Super Admin: Đây là quyền mà bạn có thể quản lý toàn bộ mạng lưới của website khi bạn đang chạy một mạng lưới WordPress sites (Multisite).

Chi tiết về quyền hạn của từng cấp người dùng trong WordPress

Bên trên đã đề cập về quyền hạn của từng cấp người dùng trong WordPress. Tuy nhiên các bạn cần phải hiểu rõ hơn về các quyền hạn để khi dùng plugin phân quyền bạn sẽ dễ dàng sử dụng.

Trong WordPress, mỗi cấp quyền sẽ được viết theo dạng “quyen_chucnang”. Ví dụ như quyền tạo bài viết thì sẽ được viết là “create_posts”, quyền xóa user thì sẽ được viết là “delete_users”,…

Sau đây sẽ là chi tiết bảng về quyền hạn của từng cấp người dùng trong WordPress:

Tên quyền hạnAdministratorEditorAuthorContributorSubcriber
activate_plugins    
create_pages    
create_posts    
create_users    
delete_others_pages   
delete_others_posts   
delete_plugins    
delete_posts 
delete_private_pages   
delete_private_posts   
delete_published_pages   
delete_published_posts  
delete_themes    
delete_users    
edit_dashboard    
edit_others_pages   
edit_others_posts   
edit_pages   
edit_plugins    
edit_posts 
edit_private_pages   
edit_private_posts   
edit_published_pages   
edit_published_posts  
edit_theme_options    
edit_themes    
edit_users    
export    
import    
install_plugins    
install_themes    
list_users    
manage_categories   
manage_links   
manage_options    
moderate_comments   
promote_users    
publish_pages   
publish_posts  
read
read_private_pages   
read_private_posts   
remove_users    
switch_themes    
unfiltered_html   
unfiltered_upload    
update_core    
update_plugins    
update_themes    
upload_files  
Bảng chi tiết về quyền hạn của từng cấp người dùng trên WordPress

Cách tạo và phân quyền trong WordPress

Sau đây là các bước bạn cần làm để thêm người dùng WordPress mới:

 • Bước 1: Đăng nhập WordPress DashboardUsers > Add new từ thanh menu bên trái.
 • Bước 2: Điền form (biểu mẫu) – điền thông tin cá nhân (username, tên, họ, địa chỉ email và website).
 • Bước 3: Tiến hành tạo mật khẩu bằng cách click vào nút Show password.
 • Bước 4: Chọn quyền của người dùng WordPress “Role” từ thanh menu dropdown.
 • Bước 5: Ấn chọn Add New User để hoàn tất thêm người dùng mới.
Giao diện hiển thị khi thêm người dùng mới (add new user)
Giao diện hiển thị khi thêm người dùng mới (add new user)

Sau đây là những giải thích cũng như lưu ý cho bạn khi điền thông tin trên biểu mẫu phía trên:

 • Username (tên đăng nhập): Đây là trường thông tin mà bạn không được phép bỏ trống và không được để dấu tiếng Việt.
 • Email (địa chỉ email): Đây cũng là trường thông tin bắt buộc phải có.
 • First Name (tên): Đây là trường thông tin không bắt buộc. Tại đây bạn điền tên người được phân quyền và được phép ghi tên tiếng Việt có dấu.
 • Last Name (họ): Đây là trường thông tin không bắt buộc. Ở mục này, bạn sẽ điền họ của người dùng mới và được phép ghi tiếng Việt có dấu.
 • Website: Đây là trường không bắt buộc. Nếu có thì bạn sẽ điền website của người dùng mới ở đây.
 • Password (mật khẩu): Mật khẩu sẽ được WordPress tạo tự động cho người dùng. Bạn vẫn có quyền xem và sửa mật khẩu và thành viên cũng có quyền sửa lại mật khẩu của họ. Ngoài ra, quản trị viên có quyền xem và sửa mật khẩu của các thành viên.
 • Send User Notification (gửi thông báo đến người dùng): Các thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được gửi vào email của người dùng mới.
 • Role: Đây là mục bạn sẽ phân quyền cho người dùng và thể hiện cho những quyền mà người dùng có được. Bạn hãy lưu ý phần này bởi vì nếu cấp thừa quyền cho người không phù hợp sẽ không tốt.

Cách xóa user trong WordPress

Nếu bạn muốn xóa một tài khoản, hãy làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào WordPress Dashboard, chọn Users > All Users từ thanh menu bên trái.
 • Bước 2: Chọn user (người dùng) và nhấn vào nút Delete.
Xóa User trong WordPress
Xóa User trong WordPress

Lưu ý: Khi bạn tiến hành xóa user trong WordPress thì WordPress sẽ hỏi bạn muốn làm gì đối với các bài viết mà họ đã viết. Có 2 lựa chọn để bạn chọn cho phù hợp:

 • 1. Xóa bài viết.
 • 2. Giữ lại bài viết và gán nó vào user khác.

Các plugin phân quyền 2024

User Role Editor

User Role Editor là plugin giúp thêm hoặc lượt bỏ quyền hạn bằng cách chọn và bỏ chọn.
User Role Editor là plugin giúp thêm hoặc lượt bỏ quyền hạn bằng cách chọn và bỏ chọn.

User Role Editor là plugin phân quyền có chức năng cho phép thêm và lượt bỏ quyền bằng cách đơn giản là bấm chọn và bỏ chọn. Bên cạnh đó, plugin này còn có chức năng tạo nhóm thành viên mới.

Một điều đặc biệt của plugin này là khi bạn deactive plugin thì các nhóm thành viên và quyền vẫn giữ nguyên. Vì vậy mà trước khi bạn gỡ bỏ plugin hoàn toàn thì hãy xóa các nhóm hay khôi phục quyền mặc định cho nhóm mà bạn muốn.

S2 Member

S2 Member là plugin giúp làm một hệ thống hội viên cho blog. Hệ thống hội viên là hệ thống thường áp dụng vào một số website có nội dung dành cho nhóm thành viên trả phí như là lớp học trực tuyến, chia sẻ tutorial có trả phí,…

Sau đây là những tính năng chính của plugin này:

 • Tùy chọn hệ thống hội viên theo cấp độ.
 • Hỗ trợ template cho email.
 • Tích hợp Paypal.
 • Xây dựng hệ thống quyền.
 • Tùy chọn thông tin thêm khi đăng ký.
 • Tùy biến trang đăng nhập.
 • Chức năng hạn chế xem nội dung dành cho một số nhóm thành viên.
 • Chức năng hạn chế tải file.
 • Chức năng xóa và hạ chức….

Restrict Category

Plugin phân quyền trong WordPress - Restrict Category
Plugin phân quyền trong WordPress – Restrict Category

Restrict Category là plugin có tính năng hạn chế thành viên trong quyền đăng bài lên một chuyên mục nào đó. Plugin này rất phù hợp với các blog mà có nhiều tác giả và phân quyền cho các tác giả quản lý một số chuyên mục nhất định.

Role Scoper

Role Scoper là plugin hoàn hảo cho những blog có nhu cầu tạo hệ thống phân quyền thành viên nâng cao, phức tạp. Plugin này sẽ có nhiều tính năng và làm được nhiều việc mà nhiều bạn sẽ không nghĩ tới.

Advanced Access Manager

Advanced Access Manager là plugin cho phép giới hạn một thành viên nào đó không truy cập được tính năng nào đó trên WordPress.

Trên đây, Miko Tech đã cùng bạn tìm hiểu về làm sao để phân quyền trong WordPress? Các plugin phân quyền 2024.

Đồng thời bài viết cũng mang đến thông tin về các quyền hạn, chi tiết về quyền hạn của từng cấp người dùng trong WordPress, cách tạo và phân quyền, cách xóa user và các plugin phân quyền 2024.

Hy vọng rằng qua bài viết các bạn có thể hiểu về quyền hạn của từng cấp người dùng để áp dụng quản lý website hiệu quả nhé! Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các plugin mà bài viết đã giới thiệu để cài đặt và nâng cao hoạt động phân quyền tốt hơn.

07.11.2022 Trần Tiến Duy

Bình luận đã bị đóng.

Bài viết liên quan
Bài viết nổi bật
Scroll
error: Content is protected !!