fbpx
Logo

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về Thiết kế Website

Theo dõi Miko Tech trên Google News

Website đang trở nên ngày càng quan trọng với khả năng thu hút khách hàng mạnh mẽ. Nhưng để thiết kế website hoàn chỉnh trước hết bạn cần phải nắm rõ các thuật ngữ và từ vựng về kiến thức chuyên ngành.

Chính vì vậy, Miko Tech sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian tìm kiếm với bài “Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về thiết kế website” ngay dưới đây.

Nội dung được xem nhiều gần đây:

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về thiết kế Website

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về thiết kế website
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về thiết kế website

Dưới đây, Miko Tech sẽ tổng kết đến bạn các thuật ngữ trong thiết kế website từ A-Z:

Bắt đầu bằng A

 1. Animation: Hoạt hình hay ảnh động
 2. Authorization: Sự ủy quyền
 3. Authentication: Sự xác thực
 4. AVI (Audio Video Interleave): Định dạng tập tin cho các tập tin video
 5. ASX (ASF Streaming Redirector): Định dạng XML để lưu trữ thông tin về các tập tin ASF
 6. ASF (Advanced Streaming Format): Định dạng đa phương tiện dùng để streaming
 7. API (Application Programming Interface): Giao diện lập trình ứng dụng
 8. Anti-Virus program: Chương trình diệt virus
 9. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): Đường dây thuê bao số bất đối xứng
 10. Anchor: Neo
 11. Algorithm: Thuật toán
 12. ASCII (American Standard Code for Information Interchange): chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ
 13. ADN (Advanced Digital Network): Mạng kỹ thuật số nâng cao
 14. Attribute: Thuộc tính
 15. ASP (ASP.NET): ngôn ngữ lập trình ASP
 16. Array: Mảng
 17. Alt tag: Thẻ alt
 18. AJAX (Asynchronous JavaScript và XML): Javascript and XML không đồng bộ
 19. Abbreviation element: Phần viết tắt
 20. Accessibility: Khả năng tiếp cận
 21. Assign: Gán

Bắt đầu bằng B

 1. Backup: Sao lưu
 2. Base: Hệ cơ số
 3. BSP (Binary Space Partitioning): Phân vùng không gian nhị phân
 4. Browser: Trình duyệt
 5. Bookmark: Đánh dấu trang (web, file,…)
 6. Binary Data: Dữ liệu nhị phân
 7. Block-level elements: Các phần tử khối
 8. BMP (Windows bitmap): Định dạng tập tin hình ảnh
 9. Base class: Lớp cơ sở
 10. Binary (Bin): Hệ nhị phân
 11. Binary Tree: Cây nhị phân
 12. Blacklink: Liên kết trả về
 13. Bug: Lỗi
 14. Broken link: Link hỏng
 15. Breadcrumb: Đường link phân cấp
 16. Bot (Robot): con bọ Google/robot mạng – là các ứng dụng phần mềm chạy các tác vụ tự động hóa trên mạng.
 17. Blog: Nhật ký trực tuyến
 18. Beta Test: thử nghiệm Beta – là thủ tục của một sản phẩm phần mềm để thử nghiệm bởi các khách hàng thực trong môi trường thực tế/ảo trước khi phát hành. 
 19. Back-end: Hậu sảnh- đề cập đến bất kỳ phần nào của trang web hoặc chương trình phần mềm mà người dùng không nhìn thấy.
 20. Bandwidth: Băng thông
 1. Control Structures: Cấu trúc điều khiển
 2. Contextual Selector: Bộ chọn ngữ cảnh
 3. Client/Server Model: Mô hình máy khách/máy chủ
 4. Cache: Bộ nhớ đệm
 5. Comment: Ghi chú, chú thích
 6. Container element: Yếu tố chứa đựng/phần tử vùng chứa
 7. CDF (Cumulative distribution function): Hàm phân phối tích lũy
 8. CDN (Content distribution network): Mạng phân phối nội dung
 9. Constant: Hằng số
 10. Code:
 11. Coding: Viết mã
 12. Code block: Khối mã
 13. Condition: Điều kiện
 14. Compile error: Lỗi khi dịch chương trình
 15. CMS (Content management system): Hệ thống quản trị nội dung
 16. CGI (Common Gateway Interface): Hệ giao tiếp cổng chung
 17. Case-sensitive: Phân biệt chữ hoa chữ thường
 18. COD (Cash On Delivery): Giao tiền hàng thu hộ

Bắt đầu bằng C

Bắt đầu bằng D

 1. Dial-up connection: Kết nối quay số
 2. Derived class: Lớp con/lớp dẫn xuất
 3. Data: Dữ liệu
 4. Data structure: Cấu trúc dữ liệu
 5. Declaration: Khai báo
 6. Debug: Tìm kiếm và gỡ lỗi
 7. Deep linking: Liên kết sâu
 8. Dynamic website: Website động
 9. Domain: Tên miền
 10. Domain extension: Phần mở rộng tiên miền
 11. Domaining: Kinh doanh tên miền
 12. Dithering: Phối màu
 13. Dedicated server: Máy chủ chuyên dụng
 14. Database: Cơ sở dữ liệu
 15. DNS (Domain Name System): Hệ thống tên miền
 16. Disk Space: Dung lượng bộ nhớ/ dung lượng ổ đĩa

Bắt đầu bằng E

 1. Editor: Trình soạn thảo
 2. Eye tracking: Theo dõi hành vi mắt của người dùng
 3. Error: Lỗi web server
 4. External link: Liên kết ngoài
 5. Extensible Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
 6. Entry page: Trang đến – Không nên nhầm lẫn với trang chủ, entry page là trang đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi theo một link đến website.

Bắt đầu bằng F

 1. Font: Phông chữ
 2. Firewall: Tường lửa
 3. Frame: khung
 4. Fixed with: Chiều rộng cố định
 5. Function: Chức năng/Hàm
 6. File Transfer Protocol: Giao thức truyền tải tập tin
 7. Front end: Tiền sảnh – (còn được gọi là client-side) là những gì mà người dùng trực tiếp nhìn thấy, tương tác và sử dụng mỗi khi truy cập vào một trang web.
 8. Form validation: Xác thực biểu mẫu
 9. Favicon: Hình ảnh icon nhỏ- biểu tượng của website
 10. FAQ (Frequently Asked Questions): Các câu hỏi thường gặp bởi người dùng

Bắt đầu bằng G

 1. GUI (Graphical User Interface): Giao diện đồ họa người dùng
 2. Guestbook: Lưu bút – một trang trên website nơi khách truy cập có thể nhập tên và để lại ý kiến của họ về trang web.
 3. GIF (Graphics Interchange Format): Định dạng Trao đổi Hình ảnh
 4. Ghost site: Trang web ma

Bắt đầu bằng H

 1. HTML (Hypertext Markup Language): Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
 2. HTML Editor: Trình biên tập HTML
 3. Helper function: Hàm Helper
 4. Heap Sort: Thuật toán sắp xếp kiểu vun đống
 5. Htaccess (hypertext access): File cấu hình
 6. Host: Máy chủ
 7. Home/Homepage: Trang chủ
 8. Hosting: Không gian lưu trữ

Bắt đầu bằng I

 1. IP address: Địa chỉ IP
 2. iOS: Hệ điều hành IOS
 3. Intranet portal: Cổng thông tin điện tử nội bộ
 4. IMG (Viết tắt của image): Hình ảnh
 5. Integer: Kiểu số nguyên
 6. IDE (Integrated Development Environment): Môi trường thiết kế hợp nhất
 7. IDE (Integrated Device Electronics): Thiết bị tích hợp điện tử
 8. Internet: mạng
 9. Internal link: Liên kết nội bộ
 10. Information website: Website tĩnh
 11. Image map: Bản đồ hình ảnh

Bắt đầu bằng J

 1. jQuery: Thư viện JavaScript
 2. joomla: Hệ quản trị nội dung Joomla
 3. JPEG/JPG: loại định dạng hình ảnh JPEG/JPG
 4. JavaScript: Ngôn ngữ lập trình JavaScript

Bắt đầu bằng K

 1. Kerning: Khoảng cách giữa các chữ cái

Bắt đầu bằng L

 1. License: Giấy phép
 2. Linux: Hệ điều hành Linux
 3. Linear Search: Tìm kiếm tuyến tính
 4. Linear linked list: Danh sách nối đơn
 5. Linked list: Danh sách kết nối
 6. Library: Thư viện
 7. Line: Dòng
 8. Link: Liên kết
 9. Link rot: Liên kết đã chết hoặc bị hỏng
 10. Link exchange: Trao đổi liên kết
 11. Link checker: Kiểm tra liên kết
 12. Link authority: Độ uy tín của liên kết
 13. Layout: Bố cục
 14. Landing page: Trang đích, trang mục tiêu

Bắt đầu bằng M

 1. Modem: Modulator and demodulator – Bộ điều giải
 2. Mobile Web: Thiết kế web di động
 3. Magento: Mã nguồn mở Magento/mã nguồn mở tạo web thương mại
 4. MySQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở
 5. Modifier: Công cụ sửa đổi
 6. Modularity: tính Mô-đun
 7. Microblog: Tiểu blog
 8. Meta tag: Thẻ meta – Thẻ khai báo tiêu đề của một trang
 9. Meta search engine: Công cụ tìm kiếm meta
 10. Markup: Đánh dấu
 11. Malware: Phần mềm độc hại
 12. Mailbot: Phần mềm trả lời tự động

Bắt đầu bằng N

 1. Not found: Lỗi không tìm thấy trang (lỗi 404)
 2. Netiquette (internet etiquette): Quy ước sử dụng mạng
 3. Nav bar (Navigation bar): Thanh điều hướng

Bắt đầu bằng O

 1. Operating system (OS): Hệ điều hành
 2. Object: Đối tượng
 3. OOP (Object-oriented programming): Lập trình hướng đối tượng
 4. Octal: Hệ bát phân (hệ cơ số 8)
 5. Open source: Mã nguồn mở
 6. Outbound link: Liên kết ngoài
 7. Opera: Trình duyệt web Opera

Bắt đầu bằng P

 1. Photoshop (Adobe Photoshop): Phần mềm thiết kế đồ họa
 2. PHP (Hypertext Preprocessor): Ngôn ngữ lập trình PHP- ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở
 3. PDF (Portable Document Format): Định dạng tài liệu di động, tập tin văn bản
 4. Plugin: Bộ phần mềm hỗ trợ, tiện ích mở rộng của website
 5. Programming language: Ngôn ngữ lập trình
 6. Python: Ngôn ngữ lập trình Python
 7. Pascal: Ngôn ngữ lập trình Pascal
 8. Privacy policy: Chính sách bảo mật
 9. PNG (Portable Network Graphics): Định dạng ảnh PNG
 10. Pixel: Điểm ảnh
 11. Permalink: Liên kết tĩnh
 12. PayPal: Ngân hàng trực tuyến PayPal

Bắt đầu bằng R

 1. Router: Bộ định tuyến
 2. Ruby: ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Ruby
 3. Resource Description Framework RDF: Framework mô tả tài nguyên
 4. Readability: Độ dễ đọc
 5. Ranking function: Chức năng xếp hạng
 6. Responsiveness: Thích ứng
 7. Review site: Website đánh giá
 8. robots.txt: Tập tin trong thư mục gốc
 9. Relevancy: Mối liên quan
 10. Reference: Tham chiếu
 11. Runtime Error: Lỗi khi chạy chương trình
 12. RSS (Really simple syndication): Đồng bộ hóa đơn giản
 13. Rich media: Truyền thông đa phương tiện
 14. Resolution: Độ phân giải
 15. Referrer: Tham khảo
 16. Redirect: Chuyển hướng
 17. Reciprocal link: Liên kết đối xứng
 18. Ranking: Thứ hạng

Bắt đầu bằng S

 1. SQL (Structured Query Language): Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc
 2. Semantic Web: Mạng ngữ nghĩa
 3. Scripting language: Ngôn ngữ lập trình kịch bản
 4. Social network: Mạng lưới xã hội
 5. Spyware: Phần mềm gián điệp
 6. Software: Phần mềm
 7. Screen reader: Trình đọc màn hình
 8. Showcase website: Cổng thông tin điện tử website
 9. Sticky content: Nội dung dính- nội dung website cung cấp cho người dùng một sự khuyến khích để quay lại website thường xuyên hơn. 
 10. Sitemap: Sơ đồ trang web
 11. Search engine submission: Đăng ký website
 12. Safe empty state: Trạng thái an toàn khi mới khởi tạo
 13. Searching: Sự tìm kiếm
 14. Selection Sort: Sắp xếp chọn
 15. Sorting: Sự sắp xếp
 16. Stack: Ngăn xếp
 17. Statement: Câu lệnh
 18. Syntax: Cú pháp
 19. Structured Programming: Lập trình cấu trúc
 20. Subdomain: Tên miền phụ
 21. Static website: Website tĩnh
 22. SSI (Server Side Include): Cách thức các yếu tố khác nhau được chèn vào Web
 23. Spam: Thư rác, email rác
 24. Spam: các trang web được tạo ra để xếp hạng tốt trong các công cụ tìm kiếm nhưng thực sự không chứa nội dung có giá trị.
 25. Splog: Spam blog- một blog mà có ít giá trị thường được viết bởi một blogger thiếu kinh nghiệm hoặc một blog sử dụng rộng rãi bằng nội dung bị đánh cắp.
 26. Splash page: Trang quảng cáo đường link
 27. Spider: Con nhện/bọ
 28. Spamdexing: Spam công cụ tìm kiếm
 29. Spambot: Chương trình spam tự động
 30. Source code: Mã nguồn
 31. Soft copy: Bản mềm
 32. Shopping cart: Giỏ hàng
 33. Shared hosting: Dịch vụ lưu trữ web
 34. Select box: Hộp chọn
 35. Safari: Trình duyệt web Safari

Bắt đầu bằng T

 1. Typosquatting: Chiếm quyền URL, làm nhiễm độc trang web hoặc giả mạo URL
 2. Tweak: Tinh chỉnh
 3. Title: Tiêu đề
 4. Tag cloud: Khu vực hiển thị những tag nổi bật
 5. TY (Thank you): Cảm ơn
 6. TLD (Top level domain): Tên miền cấp cao nhất
 7. Thumbnail: Thu nhỏ
 8. Text link: Đoạn văn bản dùng để hiển thị link
 9. Template: Mẫu bố cục website có sẵn
 10. Tag: Thẻ đánh dấu

Bắt đầu bằng U

 1. Usability testing: Kiểm tra tính khả dụng
 2. Unix: Hệ điều hành máy tính Unix
 3. User interface design (UID): Thiết kế giao diện người dùng
 4. User experience design (UXD): Thiết kế trải nghiệm người dùng
 5. User-centered design (UCD): Thiết kế với người dùng làm trọng tâm
 6. Usability: Tính khả dụng
 7. User-generated content: Nội dung do người dùng tạo ra
 8. Unary minus: Toán tử trừ (âm) một ngôi: (-a)
 9. Unary plus: Toán tử cộng (dương) một ngôi: (+a)
 10. Unary: Nguyên phân
 11. User agent: Chuỗi nhận dạng khi trình duyệt gửi yêu cầu đến máy chủ web
 12. URL (Uniform Resource Locator): tên tưởng tượng cho một địa chỉ website/ Trình định vị tài nguyên thống nhất
 13. Upload: Tải lên
 14. Under construction Glossary: Đang xây dựng- trạng thái của một website chưa hoàn thành xong

Bắt đầu bằng V

 1. VPN (Virtual Private Network): Mạng riêng ảo
 2. Vortal: Cổng thông tin chuyên môn
 3. Value: Giá trị
 4. Variable: Biến
 5. Vanilla: Phiên bản đơn giản

Bắt đầu bằng W

 1. Web page: Trang web
 2. WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group): Nhóm làm việc về công nghệ ứng dụng siêu văn bản Web
 3. Wireless Application Protocol WAP: Giao thức mạng không dây
 4. Wide area network WAN: Mạng diện rộng
 5. Web typography: Kiểu chữ web
 6. Web hosting service: Dịch vụ lưu trữ web
 7. Website template: Mẫu website
 8. White space: Khoảng trắng
 9. Web host: Máy chủ web
 10. Web form: Biểu mẫu web
 11. Web application: Ứng dụng web
 12. Web browser: Trình duyệt web
 13. WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP): Nền tảng phát triển web động
 14. W3C (World Wide Web Consortium): Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế chính cho World Wide Web

Bắt đầu bằng X

 1. Xquery: một ngôn ngữ lập trình truy vấn và chức năng 
 2. XSLT (XSL Transformations): Một ngôn ngữ dựa trên XML
 3. XUL (XML User Interface Language): Một ngôn ngữ đánh dấu giao diện người dùng
 4. XML (Extensible Markup Language): Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
 5. XHTML (Extensible HyperText Markup Language): Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng
 6. Xenu: Một chương trình kiểm tra liên kết phổ biến

Bắt đầu bằng Z

 1. Zen Cart: Một ứng dụng mã nguồn mở (PHP/SQL)
 2. Zone file: Khu tập tin
 3. ZIP: một định dạng nén 

Miko Tech vừa tổng hợp từ vựng tiếng Anh về thiết kế website theo thứ tự chữ cái để bạn có thể thuận tiện theo dõi, tra cứu và ghi nhớ. Những từ vựng khá thông dụng bên trên sẽ giúp bạn nắm bắt kiến thức về từ vựng thiết kế website nhanh chóng và vận dụng hiệu quả.

Nếu bạn đang quan tâm tới việc xây dựng một trang web để khuếch trương hoạt động kinh doanh của mình, Miko Tech sẽ giúp bạn thực hiện công việc này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 028 3636 8805 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá thiết kế website miễn phí.

Trần Tiến Duy - Giảng viên Digital Marketing tại FPT

Trần Tiến Duy tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Thương Mại Điện tử tại trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM. Từng Phụ trách mảng SEO Website tại nhiều lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, thực phẩm, đồ dùng gia dụng, …v.v
Trần Tiến Duy hiện đang là Giảng viên Digital Marketing với chuyên môn chính là SEO tại trường Cao Đẳng FPT Tp.HCM.
Với hơn 5 năm kinh nghiệm training & quản lý nhân sự về quản lý các dự án SEO/ Content SEO.

Hiện tại Trần Tiến Duy là SEO Manager tại công ty Miko Tech Agency chuyên về Thiết Kế Website, với sự Quản lý của anh đã đưa Miko Tech trở thành công ty chuyên về Thiết Kế Website thuộc TOP ngành trên nền tảng Internet hiện nay. Ngoài ra anh Trần Tiến Duy còn đào tạo training nhân viên SEO nội bộ cho Doanh nghiệp giúp Doanh Nghiệp phát triển kinh doanh mạnh mẽ hơn trong thời đại công nghệ số 4.0 hiện nay.

Anh Trần Tiến Duy còn chia sẻ miễn phí những Tool SEO hiệu quả giúp anh em SEOer tiết kiệm thời gian và được rất nhiều anh em trong giới SEOer và sinh viên sử dụng tại website: TranTienDuy.com

12.02.2022 Trần Tiến Duy
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Bài viết nổi bật
Scroll